نمایش 1–12 از 124 نتیجه

آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

تومان 288,000
تست با پاسخ تشریحیدرسنامهارسال رایگان با پست پیشتاز

آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

تومان 279,000
تست با پاسخ تشریحیدرسنامهارسال رایگان با پست پیشتاز

استخدامی آموزش و پرورش- آموزگار ابتدایی

تومان 279,000
تست با پاسخ تشریحیدرسنامهارسال رایگان با پست پیشتاز

استخدامی بانک ها (دولتی و خصوصی)

تومان 179,000
تست با پاسخ تشریحیدرسنامهارسال رایگان با پست پیشتاز

استخدامی پرستاری

تومان 219,000
تست با پاسخ تشریحیدرسنامهارسال رایگان با پست پیشتاز

استخدامی تامین اجتماعی و بیمه

تومان 193,000
تست با پاسخ تشریحیدرسنامهارسال رایگان با پست پیشتاز

استخدامی حسابداری (امور مالی، حسابرسی)

تومان 289,000
تست با پاسخ تشریحیدرسنامهارسال رایگان با پست پیشتاز

استخدامی دبیر ادبیات فارسی

تومان 169,000
تست با پاسخ تشریحیدرسنامهارسال رایگان با پست پیشتاز