در حال نمایش 11 نتیجه

اصول و مبانی مهندسی حفاری

تومان 229,000
انتشارات راهیان ارشد تست و درسنامه ارسال رایگان

خواص سیالات مخزن

تومان 198,000
انتشارات راهیان ارشد تست و درسنامه ارسال رایگان

مجموعه دروس زمین شناسی

تومان 319,000
انتشارت راهیان ارشد تست و درسنامه ارسال رایگان

مجموعه مهندسی نفت

تومان 689,000
انتشارت راهیان ارشد تست و درسنامه ارسال رایگان

مهندسی اکتشاف نفت

تومان 280,000
انتشارت راهیان ارشد تست و درسنامه ارسال رایگان

مهندسی حفاری

تومان 328,000
انتشارات راهیان ارشد تست و درسنامه ارسال رایگان

مهندسی مخازن

تومان 209,000
انتشارات راهیان ارشد تست و درسنامه ارسال رایگان

مهندسی مخازن 2

تومان 187,000
انتشارات راهیان ارشد تست و درسنامه ارسال رایگان

مهندسی نفت

تومان 204,000
مخازن حفاری و بهره برداری اکتشاف اصول و مبانی مهندسی بهره برداری ویژه: کلیه گرایش های مجموعه مهندسی نفت درسنامه

مهندسی نفت اصول و مبانی چاه آزمایی

تومان 199,000
مخازن هیدروکربوری ، حفاری و بهره برداری اصول و مبانی چاه آزمایی ویژه گرایش‌های: مهندسی مخازن هیدروکربوری – حفاری و