نمایش 1–9 از 107 نتیجه

آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

تومان 288,000
تست با پاسخ تشریحیدرسنامهارسال رایگان با پست پیشتاز

آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

تومان 279,000
تست با پاسخ تشریحیدرسنامهارسال رایگان با پست پیشتاز

استخدامی آموزش و پرورش- آموزگار ابتدایی

تومان 279,000
تست با پاسخ تشریحیدرسنامهارسال رایگان با پست پیشتاز

استخدامی بانک ها (دولتی و خصوصی)

تومان 179,000
تست با پاسخ تشریحیدرسنامهارسال رایگان با پست پیشتاز

استخدامی پرستاری

تومان 219,000
تست با پاسخ تشریحیدرسنامهارسال رایگان با پست پیشتاز

استخدامی تامین اجتماعی و بیمه

تومان 193,000
تست با پاسخ تشریحیدرسنامهارسال رایگان با پست پیشتاز

استخدامی حسابداری (امور مالی، حسابرسی)

تومان 289,000
تست با پاسخ تشریحیدرسنامهارسال رایگان با پست پیشتاز